Xà Lách Hỗn Hợp Mesclun Organic 150gr

41,433 

Thành phần đặc trưng

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm đang khuyến mãi

Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Bắp Cải Trắng Organic +-500gr

46,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Trung Organic +-300gr

29,429 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Baby Organic +-300gr

52,286 

Sản phẩm khác

Chanh Vàng Mỹ IMP +-500gr

56,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Chuối Organic +-500gr

23,333 

Sản phẩm rau hữu cơ

Chanh Xanh Organic +-200gr

17,143 

Sản phẩm rau hữu cơ

Hoa Ăn Phlox Organic 30gr

36,286 

Sản phẩm rau hữu cơ

Kinh Giới Cay Organic +-25gr

9,048