Lá Bạc Hà Organic +-50gr

12,000 

Thành phần đặc trưng

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm đang khuyến mãi

Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Chua Cherry Socola Organic+-300gr

36,286 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Chua Cherry Vàng Organic+-300gr

36,286 

Sản phẩm rau hữu cơ

Bắp Cải Tim Organic +-500gr

46,667 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Củ Trung Organic +-300gr

29,429 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Baby Organic +-300gr

52,286 

Sản phẩm khác

Chanh Vàng Mỹ IMP +-500gr

56,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Chuối Organic +-500gr

23,333