Ngò Rí Organic +- 300gr

8,190 

Thành phần đặc trưng

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm đang khuyến mãi

Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Bắp Cải Trắng Organic +-500gr

46,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Trung Organic +-300gr

29,429 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Baby Organic +-300gr

52,286 

Sản phẩm khác

Chanh Vàng Mỹ IMP +-500gr

56,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Chuối Organic +-500gr

23,333 

Sản phẩm rau hữu cơ

Chanh Xanh Organic +-200gr

17,143 

Sản phẩm rau hữu cơ

Hoa Ăn Phlox Organic 30gr

36,286 

Sản phẩm rau hữu cơ

Kinh Giới Cay Organic +-25gr

9,048