Combo_Rau Kiểu Âu Organic 3kg

371,429 

Thành phần đặc trưng

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm đang khuyến mãi

Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Chua Cherry Socola Organic+-300gr

34,557 

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Chua Cherry Vàng Organic+-300gr

34,557 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Bắp Cải Trắng Organic +-500gr

46,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Trung Organic +-300gr

29,429 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Cà Rốt Baby Organic +-300gr

52,286 

Sản phẩm khác

Chanh Vàng Mỹ IMP +-500gr

56,667 
Hết hàng

Sản phẩm rau hữu cơ

Chuối Organic +-500gr

23,333