Giấy chứng nhận Organik – Phương pháp sản xuất hữu cơ USDA

Trang trại hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam được Control Union chứng nhận về canh tác, trồng trọt và chế biến rau hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU và JAS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.