PRESS RELEASE

Organik Store: kể chuyện trồng rau

Đối với Ines, lợi ích lớn nhất của rau quả hữu cơ không chỉ là sức khoẻ và vẻ đẹp, mà là tác động tốt lên môi trường. Khi bạn ăn rau quả hữu cơ, là bạn đang khuyến khích nông dân trồng sạch. Càng nhiều nông dân trồng sạch, thì càng nhiều đất, nước và không khí được giữ nguyên lành.